| 
Citations
 | 
   web
Štitkovac, E. (2004). Duhovna strana Amerike. Niš: Junir.
toggle visibility
Šošiæ, M. (2011). Cultural controversies as a challange for democracy: the phenomenon of polygamy in the case of Bosnia and Herzegovina : master thesis. Ph.D. thesis, University of Sarajevo, Center for Interdisciplinary Postgraduate Studies, .
toggle visibility
Šmeman, A. (2009). Za život sveta. Beograd: Sveta Gora Atonska.
toggle visibility
Šimunoviæ, M., & Škunca, B. (2000). Župna kateheza u obnovi župne zajednice : plan i program. Zagreb // Zadar: Nacionalni katehetski ured Hrvatske biskupske konferencije : Hrvatski institut za liturgijski pastoral.
toggle visibility
Šehiæ, N. (1973). Pokret Muslimana za vjersku i vakufsko-mearifsku autonomiju u svjetlu pregovora sa Zemaljskom vladom za Bosnu i Hercegovinu 1901. godine. Prilozi = Contributions (Institut za istoriju), 9(1), 97–161.
toggle visibility